Krośnieńscy policjanci zostali odznaczeni medalem za długoletnią służbę a także otrzymali nominacje na wyższe stopnie służbowe podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji.
W Nisku odbyły się tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Uroczystość tradycyjnie była okazją do wręczenia funkcjonariuszom wyróżnień, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie zawodowe.

Komendant Główny Policji mianował na stopień młodszego inspektora Policji, Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie Roberta Wróbla. Nominację na wyższy stopień policyjny - podinspektora - otrzymał również Naczelnik Wydziału Kryminalnego Paweł Śliwka. Akt mianowania został mu wręczony w środę podczas uroczystego apelu w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie.

Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali:
- asp. sztab. Robert Głód - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji,
- asp. sztab. Paweł Zięba - Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego,
- kom. Zdzisław Malczyk - z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego.

Pracownikowi cywilnemu Stanisławowi Frudze na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji został nadany „Brązowy Medal za Zasługi dla Policji”.

Medale i odznaczenia zostały wręczone w środę podczas uroczystego apelu w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie.