Od dzisiaj (17 sierpnia) do poniedziałku (21 sierpnia) na starówce kierowcy napotkają na utrudnienia w ruchu. Sprawdźcie gdzie i jak można jeździć.
Od dzisiaj już od godzin porannych do poniedziałku zmieniona została organizacja ruchu w okolicy Rynku. Związane jest to z Karpackimi Klimatami oraz 15. Festiwalem Win Węgierskich. Imprezy potrwają aż do niedzieli.

Dokonano następujących zmian w obrębie starówki:
- zakaz ruchu na ul. Sienkiewicza,
- zakaz ruchu na ul. Zjazdowej,
- zakaz ruchu na ul. Piłsudskiego od Ronda Solidarności w stronę Rynku,
- wyłączenie z ruchu ul. Ordynackiej, oraz częściowo ulic Sienkiewicza i Franciszkańskiej
- wyłączenie z ruchu ul. Piłsudskiego od płyty Rynku do skrzyżowania z ul. Słowackiego,
- wyłączenie z ruchu ul. Pawła z Krosna (ślepa droga).

Ograniczenia wjazdu do Rynku nie będą dotyczyć posiadaczy specjalnych zezwoleń tj. mieszkańców starówki, dostawców oraz organizatorów imprezy i artystów.

Wyznaczono dwa wjazdy do Rynku. Pierwszy od Ronda Solidarności - ul. Piłsudskiego przez ul. Słowackiego do ul. Franciszkańskiej, ul. Spółdzielczą (odwrócony kierunek jazdy), Sienkiewicza – z zachowaniem szczególnej ostrożności - do Placu Konstytucji 3 Maja. Drugi wjazd umożliwiający poruszanie się po stronie zachodniej Rynku pojazdom zaopatrzenia i mieszkańcom Zespołu Staromiejskiego wyznaczony został ul. Zjazdową, ul. Kazimierza Wielkiego a następnie ul. Szczepanika (zmieniony kierunek jazdy) i Sienkiewicza.

Kierowców poruszających się po starówce (wystawców, zaopatrzenie, mieszkańców Rynku) obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu:
- z ul. Kazimierza Wielkiego - nakaz jazdy na wprost w  ul. Szczepanika (zmieniony kierunek jazdy), Sienkiewicza i Placu Konstytucji 3 Maja,
- parking na ul. Franciszkańskiej będzie przeznaczony dla organizatorów imprezy towarzyszącej pn. Zakątek Rozmaitości Galicyjskich.
- ul. Szczepanika – zmieniony kierunek jazdy
- ul. Spółdzielcza – zmieniony kierunek jazdy
- ul. Pawła z Krosna – ślepa droga

Organizatorzy proszą kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na ustawione znaki i zapory drogowe. Przypominają o stosowaniu się do nowej organizacji ruchu na czas trwania Karpackich Klimatów.

schody ul Legionów Krosno

Goście Karpackich Klimatów mogą już korzystać z wyremontowanych schodów łączących ul. Blich i ul. Legionów.