Jedno z Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach akcji "60+ bezpieczni w ruchu drogowym" powstanie w Iwoniczu-Zdroju 3 września.
W tym roku, po raz drugi, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Policja - partner akcji, przystąpili do realizacji akcji informacyjno - edukacyjnej pod hasłem "60+ bezpieczni w ruchu drogowym".

Akcja skierowana jest do osób w wieku 60+. Z analizy danych wieku sprawców wypadków wynika, że duże zagrożenie powodują osoby starsze. Z danych Policji za 2016 r. wynika, że rowerzyści powyżej 60 roku życia byli sprawcami 479 wypadków, w których zginęło 67 osób, a 427 zostało rannych. Również z tych samych danych Policji za 2016 r. wynika, że kierowcy samochodów osobowych powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 3419 wypadków, w których zginęło 255 osób, a 4129 zostało rannych.

Celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dzięki akcji informacyjno - edukacyjnej "60+ bezpieczni w ruchu drogowym", seniorzy przypomną sobie lub dowiedzą się m.in.:
- jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo poruszać się po drodze,
- jak i kiedy stosować elementy odblaskowe,
- jak sprawność psychofizyczna wpływa na percepcję i możliwość kierowania pojazdem,
- jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, kierowca i pieszy,
- jak na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wpływają zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem.

Nabycie i odświeżenie wiedzy oraz kształtowanie właściwych/bezpiecznych postaw i zachowań wśród uczestników akcji powinno mieć przełożenie na:
- wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń dotyczących uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia,
- zmniejszenie wypadków drogowych z udziałem kierowców, rowerzystów i pieszych z pokolenia 60+,
- a w konsekwencji - zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych.

Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Na akcję składają się dwa główne działania, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu pięciu wydarzeń plenerowych w formie Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dziewięciu warsztatów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie działania w ramach akcji odbędą się na terenie 5 województw: mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego.

Jedno z Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zbudowane zostanie 3 września (niedziela) na Placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju. Miasteczko będzie można odwiedzić w godz. od 11:00 do 19:00, wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Gmina Iwonicz-Zdrój i Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju a patronem medialnym akcji portal terazKrosno.pl

W trakcie Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uczestniczy będą mogli bezpłatnie skorzystać z:
- symulatora dachowania,
- symulatora zderzeń,
- symulatora refleksu,
- alkogogli,
- porad i wskazówek udzielanych przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- oraz planszy wielkoformatowej – 10 kroków do bezpieczeństwa na drodze.

Ponadto uczestnicy Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będą mogli zapoznać się z informacjami zawartymi na ściance dydaktycznej i skorzystać z warsztatu rowerowego, w którym wykonywany będzie bezpłatny przegląd techniczny roweru
i ewentualnie uzupełnione zostanie brakujące oświetlenie roweru, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to element akcji, który pozwoli m.in. na: zapoznanie się lub przypomnienie obowiązujących zasad poruszania się w ruchu drogowym, wskazanie na co należy zwracać uwagę przy korzystaniu z pojazdów, zaprezentowanie przykładów właściwego stosowania elementów odblaskowych i zwrócenie uwagi na zachodzące z wiekiem zmiany fizjologiczne oraz psychomotoryczne wpływające na percepcję i możliwość kierowania pojazdami.

Bieżące informacje o akcji oraz bezpłatne materiały dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym można znaleźć na specjalnie uruchomionym portalu akcji: www.SeniorNaDrodze.pl.

plakat Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego