Barwny korowód dożynkowy rozpoczął święto plonów w gminie Chorkówka. Dożynki odbyły się w Kopytowej.
Wczoraj w Kopytowej odbyły się dożynki gminne gminy Chorkówka.

Dożynki rozpoczęły się od przejścia barwnego korowodu dożynkowego z placu obok Domu Ludowego pod kościół parafialny gdzie odbyła się uroczysta polowa msza święta.

W korowodzie zaprezentowały się delegacje wieńcowe reprezentujące sołectwa gminy Chorkówka i stowarzyszenia. Łącznie było to aż 17 wieńców dożynkowych.

WIDEO

Przemarszowi towarzyszyła Orkiestra Dętej z Miejsca Piastowego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z korowodu dożynkowego: