MPGK Krosno podpisało umowę z Mostostalem Warszawa na rozbudowę i przebudowę krośnieńskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Drzymały.
W świetle kamer, w Hotelu Nafta Krosno podpisana została dziś (29.08) uroczyście umowa pomiędzy MPGK Krosno a Mostostalem Warszawa na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Krośnie przy ulicy Drzymały. Koszt modernizacji to ponad 32 mln zł. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków unijnych a Mostostal ma na wykonanie zadania 48 miesięcy. - Oczyszczalnia ścieków jest nietypowym obiektem którego nie można zamknąć. Czas realizacji jest tak rozłożony, aby nie zakłócić pracy oczyszczalni - mówił Prezes MPGK Krosno, Janusz Fic.

Podpisy w obecności Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego na umowie złożyli: Andrzej Goławski - Prezes Zarządu Mostostal Warszawa oraz Dariusz Jarek - Dyrektor Obszaru Budownictwa Ogólnego, Przemysłu i Ochrony Środowiska, Janusz Fic - Prezes MPGK Krosno i Zdzisław Syzdek - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy MPGK Krosno.

MPGK Krosno podpisanie umowy

Relacja na żywo z podpisania umowy prowadzona była przez naszą redakcję na facebookowym profilu portalu terazKrosno.Oczyszczalnia ścieków w Krośnie została uruchomiona w 1974 roku, w międzyczasie była dwukrotnie modernizowana. Konieczna jest kolejna gruntowna modernizacja istniejących obiektów, głównie części biologicznej oczyszczalni. Jak ważna jest kolejna modernizacja mówił Prezydent Krosna, Piotr Przytocki. - To jest inwestycja ważna nie tylko dla miasta ale i mieszkańców sąsiadujących z zakładem, który emitował do tej pory trochę niekorzystnych odorów. Myślę, że dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą już mogli swobodnie wyjść na ogród w lecie. Na pewno dzięki inwestycji podnoszone są standardy związane z oczyszczaniem ścieków, dzięki inwestycji spełnimy wymagania stawiane przez służby ochrony środowiska i wytyczne dyrektywy Unii Europejskiej.

MPGK Krosno podpisanie umowy

Prace modernizacyjne obejmą część ściekową, biologiczną i osadową oczyszczalni oraz zagospodarowanie terenu, i będą prowadzone na czynnym obiekcie, aby nie przerywać działalności zakładu. W ramach kontraktu Mostostal Warszawa częściowo przebuduje oczyszczalnię (zwłaszcza w części biologicznej). Powstaną również nowe obiekty, takie jak: reaktor biologiczny, osadnik wtórny, zagęszczacze osadu wstępnego, budynek kraty rzadkiej czy też zbiornik retencyjny wód ociekowych.

Obecnie oczyszczalnia przyjmuje ścieki z miasta Krosna z okolicznych gmin - Chorkówka, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka - łącznie 21 000 m3 ścieków na dobę, co daje 7,6 mln m3 nieczystości w ciągu roku. Trwają rozmowy aby do oczyszczalni w Krośnie wpływały ścieki również z gminy Dukla.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT