Młodzież ukraińska rozpoczęła od 1 września naukę w krośnieńskich szkołach.
  
Siedmioro ukraińskich uczniów rozpoczęło naukę w trzech krośnieńskich technikach. W Szczepaniku będzie się uczyć 4 uczennice, w Mechaniku 2 uczniów, a w ZSKU 1 uczeń. Możliwość kształcenia ukraińskiej młodzieży w Krośnie to wynik współpracy z kijowską firmą Pan Polski.
Firma Pan Polski od kilku lat współpracuje z wieloma polskimi uczelniami i szkołami ponadgimnazjalnymi. Chcemy nadal współpracować z krośnieńskimi szkołami, które są znane z jakości kształcenia i różnorodności oferty edukacyjnej. Bardzo się cieszę, że siedmioro młodych ludzi może rozpocząć naukę w Krośnie. Mam nadzieję, że już w kolejnym roku uda się zwiększyć limit miejsc i za rok jeszcze większa grupa młodych ludzi będzie mogła uczyć się w tym mieście- powiedział na zakończenie spotkania Witalij Czuchmanenko.

uczniowie z Ukrainy

Wszyscy uczniowie otrzymają niezbędne podręczniki do kształcenia zawodowego. Mają już legitymacje szkolne oraz bilety miesięczne. Ustalono również, że najbliższa wizyta w domach rodzinnych przewidziana jest w okresie przerwy świątecznej.

Po uroczystości rozpoczynającej nowy rok szkolny w ZSP Nr 1 Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, spotkał się z uczennicami z Ukrainy i ich rodzicami. W uroczystości wzięli udział także zaproszeni goście w tym Witalij Czuchmanenko - dyrektor firmy Pan Polski z Kijowa inicjator kształcenia ukraińskich uczniów w Krośnie.

Kształcenie uczniów z innego kraju jest nowym wyzwaniem dla szkoły - powiedział po roboczym spotkaniu z rodzicami dyrektor szkoły Andrzej Gregorczyk. Wszystkie uczennice są po kursie języka polskiego w Kijowie, ale już po pierwszych rozmowach widać, że konieczne będą dodatkowe lekcje języka polskiego, szczególnie w zakresie umiejętności pisania i szybkiego czytania. Uczennice będą też uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, aby wyrównać różnice programowe, ale do tego potrzebna jest wcześniejsza diagnoza nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Jestem jednak przekonany, że wybór naszej szkoły okaże się trafny i uda się bez większych problemów zrealizować Wasze wspólne marzenia o dobrym wykształceniu - powiedział do rodziców dyrektor.

Rodzice uczniów z Ukrainy mieli także okazję poznać wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego, otrzymali hasła dostępu do dziennika elektronicznego i przeszli krótki kurs jego obsługi, dzięki czemu na bieżąco będą mogli śledzić postępy dzieci. Mieli też okazję obejrzeć pracownie szkolne.

uczniowie z Ukrainy

Również 4 września w obecności Naczelnika Wydziału Edukacji Grażyny Gregorczyk i dyrektora Witalija Czuchmanenko odbyły się spotkania robocze uczniów, rodziców i wychowawców z dyrektorami pozostałych szkół, które przyjęły młodzież z Ukrainy do pierwszych klas. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Bursy Międzyszkolnej, gdzie będą mieszkać uczniowie przez okres nauki. Po spotkaniach rodzice mieli okazję obejrzeć miasto i możliwość załatwienia wszystkich niezbędnych formalności.