Wczoraj w auli krośnieńskiej komendy, odbyła się odprawa roczna z udziałem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Zdzisława Stopczyka. Podczas odprawy podsumowano pracę krośnieńskich policjantów w 2013 roku.

Na odprawę roczną do krośnieńskiej komendy przybyli zaproszeni goście: Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Krośnie Tomasz Mikuś, Prokurator Rejonowy w Krośnie Beata Piotrowicz, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie starszy brygadier Krzysztof Korzec, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Balwierczak, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie Andrzej Jurczak, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu krośnieńskiego oraz kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.


Odprawę roczną rozpoczął Komendant Miejski Policji w Krośnie inspektor Adam Pietrzkiewicz omawiając działalność komendy w roku ubiegłym. Podczas przemówienia podkreślił znaczenie współpracy z władzami samorządowymi powiatu i wymiarem sprawiedliwości. Podziękował za dotychczasową współpracę i okazane wsparcie. Następnie wyniki pracy pionu kryminalnego za 2013 rok przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie podinspektor Paweł Owiński. Prewencyjną służbę za rok ubiegły zaprezentował w wystąpieniu I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie młodszy inspektor Jan Szwast.Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili znaczenie służby, jaką na co dzień pełnią krośnieńscy policjanci. Pogratulowali osiągnięć oraz podziękowali za dotychczasową współpracę.Podsumowując odprawę Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Zdzisław Stopczyk ocenił pozytywnie pracę policjantów krośnieńskiej komendy. Przedstawił kierunki pracy i zadania, jakie czekają funkcjonariuszy w tym roku oraz podziękował za dotychczasową służbę.Życząc wszystkim funkcjonariuszom satysfakcji z wykonywanej pracy Komendant Miejski Policji w Krośnie inspektor Adam Pietrzkiewicz zapewnił, że krośnieńska Policja będzie jeszcze bardziej skuteczna w tym roku, podziękował gościom za przybycie i zakończył odprawę.


https://www.terazkrosno.pl/