14 września MPGK Krosno podpisało umowę dotyczącą budowy instalacji fotowoltaicznych, które będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne dla Oczyszczalni Ścieków w Krośnie oraz dla Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej.
Umowa została podpisana w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap". Instalacje fotowoltaiczne, których wykonawcą będzie firma Photovoltaik Solar Polska Sp. z o.o. z Wrocławia, będą o mocy odpowiednio ~100 kW i ~40 kW. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 631 tyś zł.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać instalacje fotowoltaiczne poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej, dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej oraz podłączenie do zakładowej sieci energetycznej w budynku rozdzielni.

- Inwestycje te są kontynuacją naszej strategii w kwestii produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Takie działania są bardzo korzystne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska i zasobów naturalnych jak również z punktu widzenia obniżenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej eksploatacji tych zakładów - mówi Janusz Fic, Prezes Zarządu.

Termin uruchomienia instalacji planowany jest na wrzesień 2018 roku.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT