Wkrótce odbędzie się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i opon od mieszkańców Krosna. Zgłoszenia przyjmowane są od 2 października.
Po raz kolejny Urząd Miasta Krosna organizuje i finansuje akcję stwarzającą możliwość skutecznego, legalnego i bezpłatnego pozbycia się odpadów wielkogabarytowych i opon.

Każdy mieszkaniec, w którego domu zalegają odpady wielogabarytowe i opony może się ich bezpłatnie pozbyć. 2 października rozpoczęło się telefoniczne przyjmowane zgłoszeń, potrwa do 6 października. Sama zbiórka z umówionych miejsc rozpocznie się około 10 października. Numery telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszeń czynne są od godz. 08:00 do 14:00: 13 47 48 488 lub 13 47 48 490.

Urząd Miasta Krosna przypomina, że przygotowane gabaryty do odbioru należy pozostawić przy drodze publicznej w miejscu gdzie będzie swobodny dojazd i możliwość załadunku dla pojazdów o znacznych wymiarach i dużej masie. Odpady będą odbierane w umówionym dniu o godz. 06:15.