Nagroda dla Szkoły Podstawowej w Długiem w Etapie Regionalnym Konkursu dla SKO.
  
Szkoła Podstawowa w Długiem po raz kolejny wzięła udział w Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności, edycja 2016/2017 i otrzymała w etapie regionalnym nagrodę II stopnia.

Celem konkursu było szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy związanej z systematycznym oszczędzaniem, wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów, inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją oszczędzania oraz wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym, lokalną społecznością i PKO Bankiem Polskim.

Dnia 26 września szkołę odwiedziła Paulina Pilut z PKO Banku Polskiego Oddziału 1 w Krośnie, która pogratulowała opiekunce SKO Krystynie Grzegorskiej zdobycia kolejnej nagrody w Etapie Regionalnym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności i wręczyła dyplom dla szkoły.