Już kolejny raz grupa uczniów i absolwentów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym miała możliwość wyjechać na miesięczne staże zawodowe do Dublina.
  
Końcem lipca cała grupa 20 osób szczęśliwie wróciła do Polski. Byli to uczniowie i absolwenci kierunków: technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik organizacji reklamy oraz technicy technologii drewna. Staże realizowane były w przedsiębiorstwach zgodnych z kierunkiem kształcenia, ich celem było poszerzenie umiejętności zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy, doskonalenie języka angielskiego, w tym zawodowego.

staż uczniów w Dublinie

Analizując sprawozdania wypełnione po zakończeniu stażu dla Komisji Europejskiej, dokumenty, certyfikaty można śmiało stwierdzić, że pobyt tej grupy był bardzo udany. Grupa od samego początku sobie świetnie poradziła – bez problemu dotarli do Firm, nawiązali dobry kontakt z współpracownikami, byli bardzo zmotywowani do pracy. Dlatego m.in. wszyscy mogą pochwalić się wysokimi ocenami, pochlebnymi opiniami. Większość uczestników otrzymało referencje po zakończeniu stażu. Mimo, że był to przede wszystkim czas pracy, zdobywania doświadczenia zawodowego, nauki języka angielskiego, nauki punktualności i systematyczności nikt nie narzekał.

staż uczniów w Dublinie

Stażyści twierdzą, że nie zmarnowali ani chwili będąc w Irlandii. Po stażu, który trwał 7 godz. dziennie, spotykali się w małych grupach i korzystali z oferty miasta. Zwiedzili bardzo dużo, poznali Dublin – stolicę Irlandii. Dzięki darmowym przejazdom mogli dojechać w każdy zakątek miasta. Wszyscy zgodnie twierdzą, że pobyt w Irlandii wpłynął w dużym stopniu na poprawę umiejętności językowych.

staż uczniów w Dublinie

Staże były realizowane w ramach projektu "Zagraniczne staże zawodowe dla młodych zawodowców", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój.