Niecały miesiąc potrwa remont drogi gminnej w miejscowości Moderówka.
  
Trwają prace przy remoncie drogi gminnej nr G 114655R w miejscowości Moderówka. Gmina Jedlicze na realizację inwestycji uzyskała 50% dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, co stanowi kwotę 239 080,00 zł. Jest to największe w tym roku zadanie z zakresu infrastruktury drogowej.

Zakres prac obejmuje ułożenie nawierzchni mineralno - bitumicznej o łącznej grubości 10 cm: warstwa profilowa - 2 cm, warstwa wiążąca - 4 cm, warstwa ścieralna - 4 cm. Długość remontowanej nawierzchni wynosi 1310 m, szerokość nawierzchni to 4 m, regulacja studzienek, wyrównanie i utwardzenie poboczy po obu stronach drogi kruszywem łamanym wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem kamiennym, poprawa stanu rowów poprzez oczyszczenie, oczyszczenie przepustów pod zjazdami.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 478 160,00 zł. Przewidywany termin zakończenia remontu drogi to październik 2017 roku.