Niecały miesiąc potrwa remont drogi gminnej w miejscowości Moderówka.
Trwają prace przy remoncie drogi gminnej nr G 114655R w miejscowości Moderówka. Gmina Jedlicze na realizację inwestycji uzyskała 50% dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, co stanowi kwotę 239 080,00 zł. Jest to największe w tym roku zadanie z zakresu infrastruktury drogowej.

Zakres prac obejmuje ułożenie nawierzchni mineralno - bitumicznej o łącznej grubości 10 cm: warstwa profilowa - 2 cm, warstwa wiążąca - 4 cm, warstwa ścieralna - 4 cm. Długość remontowanej nawierzchni wynosi 1310 m, szerokość nawierzchni to 4 m, regulacja studzienek, wyrównanie i utwardzenie poboczy po obu stronach drogi kruszywem łamanym wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem kamiennym, poprawa stanu rowów poprzez oczyszczenie, oczyszczenie przepustów pod zjazdami.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 478 160,00 zł. Przewidywany termin zakończenia remontu drogi to październik 2017 roku.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT