Otwierając nowy sklep w Krośnie, MediaMarkt aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności i przekaże trzem organizacjom sprzęt o łącznej wartości 10 000 złotych. Wraz z uruchomieniem marketu – 29 września – rozpoczyna się w nim akcja głosowania, w której mieszkańcy wskażą organizację najbardziej ich zdaniem potrzebującą pomocy.
- Zaangażowanie w działalność społeczną to niezwykle istotny filar aktywności MediaMarkt od początku istnienia sieci w Polsce - mówi Mirosław Materna, Kierownik MediaMarkt w Krośnie. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że postęp techniczny może w ogromnym stopniu wspierać zrównoważony rozwój społeczności lokalnych. Chcemy ułatwiać i poszerzać dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, ale też pokazywać w jaki sposób odpowiedzialnie i umiejętnie z nich korzystać. Chcemy być przewodnikiem po świecie nowoczesnych technologii.

MediaMarkt wspiera organizacje społeczne działające w każdej miejscowości, w której otwierany jest nowy sklep. Podobnie będzie w Krośnie – firma przekaże trzem lokalnym organizacjom nowoczesny sprzęt elektroniczny o łącznej wartości 10 000 złotych. Wybór tej, która najbardziej potrzebuje wsparcia, MediaMarkt oddaje mieszkańcom. Podobne akcje zostały przeprowadzone w Żorach, Piasecznie, Gliwicach i Włocławku.

- W dniu otwarcia sklepu, czyli 29 września, startuje w nim akcja głosowania, w której prosimy o wskazanie jednej spośród trzech wytypowanych przez pracowników sklepu organizacji - mówi Mirosław Materna, Kierownik MediaMarkt w Krośnie. – Chcemy, by nasza pomoc była jak najbardziej skuteczna, a nikt nie zna lepiej lokalnych realiów niż mieszkańcy. Gorąco zachęcam do udziału w naszym głosowaniu – dzięki temu będziemy mogli lepiej i efektywniej realizować nasze działania społeczne.

Do udziału w akcji zostały wytypowane:
- Fundacja Wielkie Serce  - wspiera rodziny i system pieczy zastępczej. Organizuje m.in. indywidualną pomoc rodzinom w dostępie do specjalistów, pomoc w przygotowaniu dzieci do samodzielnego życia.
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Krośnie - działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, ochrony ich zdrowia oraz aktywizacji w życiu społecznym.
- Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie - organizuje różne formy pomocy dla dzieci z wadą słuchu, m.in. terapię i rehabilitację, zajęcia integracyjne, grupy wsparcia.

W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto dokona zakupów w MediaMarkt (niezależnie od wydanej kwoty). Klienci otrzymają przy kasie żeton, który będą mogli wrzucić do urny oznaczonej nazwą organizacji. Ta, która zdobędzie największą liczbę głosów, otrzyma sprzęt o wartości 8 000 zł. Każda z dwóch pozostałych organizacji - sprzęt o wartości 1 000 zł. Organizacje same wybiorą urządzenia, które będą najbardziej przydatne w ich działalności.

Głosowanie zakończy się 29 października, a jego wyniki zostaną ogłoszone w sklepie 6 listopada.