Poprawa jakości wody, zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności wody w procesie jej uzdatniania to główne cele modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej. Umowę na realizację zadania podpisano w środę 4 października.
W środę 4 października MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało ostatnią umowę w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap". Podpisana umowa dotyczy modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej. Wykonawcą zadania będzie Inżynieria Rzeszów S.A a wartość podpisanej umowy wynosi ponad 6 mln zł.

modernizacja ujęcia w Szczepańcowej

- Obecnie przed nami duży zakres robót, który przeprowadzimy na czynnym ujęciu wody w okresie 15-stu miesięcy. Dołożymy wszelkich starań aby realizacja zadania nie zakłóciła pracy zakładu. Zapewniamy również, że nie będzie to odczuwalne przez odbiorców wody - mówi Jeży Żyła Prezes Zarządu Inżynieria Rzeszów S.A.

Modernizacja ZUW Szczepańcowa pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności wody w procesie jej uzdatniania a co najważniejsze poprawę jej jakości. - Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej wpisuje się w wieloletni program inwestycyjny, który został rozpoczęty przez MPGK ponad dekadę temu. W ramach tego programu na inwestycje w infrastrukturę wodociągową wydano już kwotę ponad 50 milionów złotych. Znaczna część tych środków pochodziła z dotacji z Unii Europejskiej. Dzięki tym inwestycjom poprawimy jakość wody ale też efektywność i niezawodność całego systemu zaopatrzenia w wodę dla Miasta Krosna i okolicznych gmin - mówi Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna.

jaz w Szczepańcowej

Ujęcie wody w Szczepańcowej zostało oddane do użytku w 1938 roku. Pierwotne procesy oczyszczania wody oparte były na sedymentacji zawiesin, infiltracji oraz filtracji powolnej czyli na naturalnych procesach fizycznych i biochemicznych. Woda była na tyle czysta, że dezynfekcję z użyciem chloru gazowego wprowadzono dopiero w latach 60-tych. Szybki rozwój miasta i związane z tym wysokie zapotrzebowanie na wodę spowodowało znaczny wzrost produkcji wody z ujęcia w latach 70 i 80-tych. W rezultacie doprowadziło to do częściowego zamulenia drenażu infiltracyjnego i obecnie technologia oparta jest głównie o wykorzystanie filtrów powolnych. Po blisko 80-ciu latach od uruchomienia ujęcia, technologia oparta jest niemalże o te same procesy co w układzie pierwotnym.

Udostępnij ten artykuł znajomym: