Nowoczesne przedszkole otwarto w Dukli.
W środę 27 września w Dukli otwarto nową placówkę Gminnego Przedszkola. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska i przedszkolak Dawid Szyszlak. Obiekt poświęcił ks. proboszcz dukielskiej fary Stanisław Siuzdak.

otwarcie przedszkola w Dukli

Nowa placówka mieści się w zaadaptowanym jednokondygnacyjnym budynku po byłej spółdzielni inwalidów. Powstało w nim 5 sal do zajęć w grupach, które łącznie mieszczą 119 dzieci. Dodatkowo budynek został rozbudowany o szatnię, część gastronomiczną i administracyjną.

otwarcie przedszkola w Dukli

Wartość całego projektu wyniosła ponad 2 mln zł, z czego ponad 720 tys. zł to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dodatkowo Gmina Dukla w ramach pierwszego wyposażenia zakupiła meble i pomoce dydaktyczne za kwotę ponad 147 tys. zł oraz uzupełniła wyposażenie kuchni za ponad 75 tys. zł. Teraz stara się o uzyskanie dofinansowania na ten zakup z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.W innym istniejącym już przedszkolu edukację wczesnoszkolną ma zapewnione 175 dzieci.