Krosno znalazło się na drugim stopniu podium w prestiżowym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota.
  
Miasto Krosno zajęło drugie miejsce w Polsce w prestiżowym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota podsumowującym wydatki inwestycyjne w latach 2014-2016, w kategorii miasta na prawach powiatu. Wręczenie wyróżnień miało miejsce podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Ranking Wspólnoty jest opracowaniem prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST, danych GUS, dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo Wspólnota. Laureaci rankingu zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami.

Forum to 2 dni spotkań, 500 wystąpień, 90 paneli, 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO i mediów.