Remont drogi Chlebna – Łubno Szlacheckie dobiegł końca. Mieszkańcy długo czekali na zrealizowanie tej inwestycji.
  
Powiat Krośnieński wyremontował drogę powiatową nr 1951R Chlebna – Łubno Szlacheckie. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię na odcinku o długości 2130 metrów, ścięto i uzupełniono pobocza oraz poprawiono odwodnienie. Zniszczona droga w 2011 roku w wyniku intensywnych opadów deszczu wymagała pilnej odbudowy. Jest to ważny odcinek nie tylko dla mieszkańców gminy Jedlicze, droga stanowi również połączenie z gminą Chorkówka i gminą Tarnowiec w powiecie jasielskim.

Oficjalny odbiór drogi z symbolicznym przecięciem wstęgi odbył się 11 października w obecności starosty Jana Juszczaka, dyrektora urzędującego członka Zarządu Powiatu Aleksandra Mercika, radnego powiatu Piotra Brila, sołtys Chlebnej Ewy Okulskiej oraz prezesa RBDiM w Krośnie Andrzeja Zygara i kierownika budowy Ryszarda Fica.

droga Chlebna - Łubno Szlacheckie

-Mieszkańcy długo czekali na zrealizowanie tej inwestycji. Kwestia remontu drogi była od wielu lat poruszana przez mieszkańców i panią sołtys - powiedział starosta przypominając, że Powiat Krośnieński w ostatnich latach etapami realizował ważne zadania na terenie gminy Jedlicze.
-Rozpoczęliśmy dużą inwestycją od drogi krajowej nr 28 poprzez ulicę Tokarskich i Konopnickiej, następnie dwa mosty na Chlebiance i Jasiołce do granicy w miejscowości Chlebna. Drugie zadanie było w Żarnowcu od Borku poprzez Żarnowiec, aż do Zręcina. Kolejne zadanie wykonaliśmy w Dobieszynie, od granicy z Krosnem poprzez cały Dobieszyn, aż do rynku w Jedliczu. Powiat trzymał się żelaznej zasady, w pierwszym rzędzie pozyskujemy środki zewnętrzne, a w ostateczności wydatkujemy własne środki budżetowe. Od dwóch lat intensywnie działaliśmy na rzecz pozyskania środków na Chlebną. W tym roku główny nacisk położyliśmy na środki z MSWiA, a ta droga została wskazana na pierwszym miejscu w wykazie. Udało się pozyskać dofinansowanie i droga została wyremontowana. - podkreślił starosta dziękując tym wszystkim, dzięki którym zadanie udało się zrealizować zarówno Radzie Powiatu, współpracownikom jak i wykonawcy.

W imieniu mieszkańców słowa podziękowania za długo oczekiwany remont drogi na ręce starosty dla Rady i Zarządu Powiatu przekazała sołtys Chlebnej Ewa Okulska. Wartość inwestycji wyniosła ponad 631 736 zł z czego dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa to kwota 505 389 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu. Wykonawcą prac był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.