Tradycyjnie w Zespole Szkół w Iwoniczu, 12 października, spotkali się przedstawiciele władz powiatu krośnieńskiego, samorządów gminnych, radni, członkowie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież na sportowym podsumowaniu roku szkolnego.
- Ubiegły rok 2016/2017 dla powiatowego Szkolnego Związku Sportowego był bardzo udany. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy i wsparciu finansowemu władz powiatu. Możemy dzięki otrzymanym środkom nagrodzić najbardziej aktywne szkoły, zrealizować cały kalendarz zawodów - podkreślił na wstępie Tomasz Staroń, wiceprzewodniczący PSZS.

Łącznie odbyło się blisko 50 zawodów powiatowych, w których uczestniczyło ponad 2000 dzieci i młodzieży. Łącznie uczniowie z naszego powiatu zdobyli 13 medali w finałach wojewódzkich. Podsumowując wyniki sportowe powiat krośnieński uplasował się na 7 miejscu w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej , 8 miejscu w Gimnazjadzie i 12 w Licealiadzie na 25 sklasyfikowanych powiatów.Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem dyplomu dla Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej za zdobycie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w piłce ręcznej dziewcząt w roku szkolnym 2016/2017. Nagrodę ufundował Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej dla autora tych sukcesów Grzegorza Argasińskiego, który prowadzi w Posadzie Górnej Ośrodek Piłki Ręcznej, jeden z dwóch w województwie.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
I miejsce – SP Lubatowa
Szkoła reprezentowała powiat w biegach przełajowych oraz narciarstwie biegowym. Największe sukcesy szkoły to: złoty medal w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt; brązowy medal w narciarstwie biegowym dziewcząt. Łącznie uczniowie tej szkoły zdobyli 460 punktów,, zajmując 10 miejsce w województwie na 632 sklasyfikowane szkoły.

II miejsce SP Posada Górna
III miejsce SP JedliczeGimnazjada
I miejsce Gimnazjum w Lubatowej
Szkoła reprezentowała powiat w narciarstwie biegowym, biegach przełajowych, gimnastyce oraz piłce ręcznej. Największe sukcesy tej szkoły to m.in.: brązowy medal w narciarstwie biegowym dziewcząt, brązowy medal w narciarstwie biegowym chłopców, V miejsce Dawida Stanisza w narciarstwie biegowym. Łącznie uczniowie szkoły zdobyli 418 punktów, co dało 13 miejsce w województwie na 442 sklasyfikowane szkoły.

II miejsce Gimnazjum w Posadzie Górnej
III miejsce Gimnazjum w Jedliczu

Licealiada
I miejsce Zespół Szkół w Iwoniczu
Szkoła reprezentowała powiat w biegach przełajowych oraz tenisie stołowym. Startowała również w wielu zawodach powiatowych. Łącznie uczniowie szkoły zdobyli 132 punkty, zajmując 68 miejsce w województwie na 163 sklasyfikowane szkoły.

II miejsce ZSGH w Iwoniczu Zdroju
III miejsce LO w RymanowieSpotkania z okazji Powiatowego Dnia Sportu są okazją by wyróżnić najlepsze szkoły, które propagują wśród dzieci i młodzieży sportowy tryb życia. Nagrody i gratulacje zwycięzcom wręczali przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz, starosta krośnieński Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk.

W części artystycznej wystąpiła Alina Duszyńska oraz odbył się pokaz sekcji akrobatyki sportowej działającej przy SP w Ustrobnej.