Krośnieński szpital ma otrzymać pieniądze z Ministerstwa Zdrowia na sprzęt medyczny.
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ma otrzymać ponad 600 tysięcy złotych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego Polkard na lata 2017-2020", na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy służących procedurom wewnątrznaczyniowym.

Nowy aparat trafi do Pracowni Elektrofizjologii mieszczącej się w Oddziale Kardiologicznym z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca. Obecnie szpital posiada, podobnej klasy sprzęt, który zostanie przesunięty na Blok Operacyjny pod potrzeby zabiegów chirurgii naczyniowej, co pozwoli na poszerzenie spektrum dotychczas realizowanych operacji. Przedmiotowy aparat wykorzystywany jest głównie do wszczepiania kardiowerterów defibrylatorów, których w krośnieńskim szpitalu wykonuje się około 200 rocznie.

Szpital obecnie oczekuje na podpisanie umowy z Ministerstwem Zdrowia w sprawie dofinansowania. Sprzęt powinien być zakupiony do 20 grudnia 2017 r. Łączna szacunkowa wartość zadania wynosi około 750 tysięcy złotych.

Ponadto Szpitalowi zostały także przyznane środki finansowe w kwocie ponad 650 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Z przyznanych środków zostaną zakupione m.in: inkubatory, respiratory, pulsoksymetry, kardiomonitory, pompy infuzyjne.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT