Na zwołanej w poniedziałek nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe radni dali "zielone światło" do nabycia prawa do wieczystego użytkowania dwóch działek leżących na terenie Lotniska "Iwonicz".
Pod koniec sierpnia br. radni Krosna poparli pomysł nabycia od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku prawa do wieczystego użytkowania działek leżących na terenie Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Krościenko Wyżne. W perspektywie czasu teren ten mógłby być włączony do granic Krosna i stanowić ważną inwestycję.

Niespełna miesiąc później Prezydent Krosna Piotr Przytocki podpisał akt notarialny dotyczący umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego czterech działek za kwotę ponad 13,8 mln zł brutto, płatną w czterech nieoprocentowanych ratach. Umowa miała charakter warunkowy, ponieważ zgodnie z przepisami prawo pierwokupu ma Gmina Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne.

Marek Klara

Włodarzom obu gmin pomysł krośnieńskiego magistratu "nie przypadł do gustu". Zdecydowane kroki podjął Wójt Gminy Miejsce Piastowe Marek Klara. W piątek 20 października złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady.

WIDEO - NADZWYCZAJNA SESJA
Sesja została zwołana w poniedziałek 23 października.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na nabycie w drodze prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych na terenie gminy Miejsce Piastowe - w Targowiskach i Łężanach o łącznej powierzchni blisko 37 ha (na większej z nich w Targowiskach znajduje się stadion piłkarski "Partyzanta" i miejsce lądowania papieża Jana Pawła II upamiętnione pomnikiem). Na ten cel zabezpieczyli ponad 3 mln zł odkładając w czasie zaplanowane inwestycje.