26 uczniów z klas o profilu technik mechanik lotniczy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie wzięło udział w warsztatach w ramach cyklu "Warsztaty i technika dla młodego inżyniera i mechanika".
Tematem warsztatów były: "Procesy planowania, opracowania technologii i realizacja obsługi technicznej samolotów pasażerskich". Zajęcia poprowadził Marcin Kwietniak (Inżynier Obsługi Technicznej) oraz Marcin Wesołowski (Technolog). Inicjatywa ta jest ściśle powiązana z przyjętą strategią łączenia biznesu z edukacją. Uczniowie klasy o profilu lotniczym aktywnie uczestniczyli w zajęciach, niejednokrotnie podkreślając, że tego typu warsztaty są doskonałą formą uzupełnienia wiedzy, ponieważ szkoły nie są w stanie zapewnić kontaktu z "żywym" organizmem, jakim jest codzienna obsługa techniczna statków powietrznych i związane z nią realne wyzwania.

Doskonałym uzupełnieniem wykładów była końcowa wycieczka po hangarach, w których zainteresowani mogli podziwiać samoloty z bliska. Dodatkowo, oprowadzający mechanik lotniczy (Arkadiusz Wojewoda) to absolwent placówki z Krosna, który brał udział w I edycji programu stażowego "Zostań mechanikiem wyższych lotów" i pracuje w LOTAMS prawie dwa lata. Opowiedział on młodszym kolegom i koleżankom o tym, jak wygląda praca mechanika lotniczego w praktyce oraz przedstawił swoje codzienne obowiązki i zachęcił do wzięcia udziału w kolejnych edycjach stażu. .

Październikowe warsztaty to pierwsze spotkanie uczniów szkoły i przedstawicieli grona pedagogicznego z Krosna z przedstawicielami spółki LOTAMS. Jest to początek współpracy edukacyjnej mającej na celu wykształcenie jak największej liczby osób kadry średniego szczebla, która znajdzie zatrudnienie w obsłudze technicznej samolotów. Spółka będzie systematycznie organizowała warsztaty połączone z wycieczką dla uczniów ostatnich klas o profilu mechanika lotniczego oraz będzie wspierała merytorycznie, pomagając ulepszyć program nauczania i podnieść jego poziom na tyle, aby placówka mogła uzyskać certyfikat szkolący Part-147.

uczniowie mechanika w Warszawie

- Jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych wiem, jak ważne jest przedstawianie uczniom nie tylko teoretycznych podstaw kształcenia w zawodzie, ale również współpraca z firmami, w których nasi przyszli absolwenci będą chcieli podjąć pracę. Dla uczniów nieocenionym źródłem wiedzy jest poznanie zawodu od strony praktycznej, stąd też ogromnie ważnym działaniem są wszelkie inicjatywy edukacyjne podejmowane ze strony firm branżowych. Branża lotnicza jest jedną z najprężniej rozwijających się branż w Polsce, co niestety nie ma odzwierciedlenia w rozwoju szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych w tym kierunku. Zawody lotnicze są zawodami deficytowymi, a na rynku pracy brakuje fachowców w tej dziedzinie zarówno na szczeblu średnim, jak i wyższym. Promocja tej branży ze strony przedsiębiorstw lotniczych w porozumieniu ze szkolnictwem zawodowym pomoże naszym uczniom właściwie kreować swoją karierę zawodową - komentuje Monika Horodyska z ZSP3 w Krośnie.

Szkoła w Krośnie to wyjątkowa inwestycja w młodych mechaników. Placówka posiada jedne z najnowocześniejszych pracowni z wyposażeniem w całym regionie (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 24 mln złotych), organizuje płatne staże i praktyki dla uczniów na terenie całej Europy (m.in. Irlandia, Austria, Hiszpania, Portugalia czy Niemcy), oferuje bezpłatne, ponadprogramowe szkolenia oraz kursy dla uczniów, organizuje wycieczki związane z lotnictwem oraz przygotowuje do egzaminów zewnętrznych. Tak duże zaangażowanie grona pedagogicznego (kadry o najwyższych kwalifikacjach) oraz odpowiednie zaplecze techniczne powoduje, że absolwenci klasy o profilu technik mechanik lotniczy nie mają problemu ze znalezieniem pracy odpowiadającej uzyskanym w szkole (wysokim) kwalifikacjom.