Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 2111R Rymanów – Sieniawa – Głębokie.
7 listopada zgodnie z planem w obecności wicestarosty Adolfa Kasprzyka, urzędującego członka Zarządu Aleksandra Mercika, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Marka Pepery, kierownika budowy Ryszarda Fica i przedstawicieli wykonawcy, którym był RBDiM w Krośnie odbył się odbiór techniczny.

Droga zniszczona podczas powodzi w 2011 roku wymagała pilnej naprawy. Jest to ważny odcinek drogi łączący powiat krośnieński z powiatem sanockim. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni drogi na długości 1695m, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów odwadniających. Wartość inwestycji wyniosła ponad 612 tys. zł. Zadanie finansowane ze środków powodziowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 489 804 zł.