99 rocznicę Odzyskania Niepodległości, gmina Miejsce Piastowe w roku bieżącym uroczyście obchodziła w Targowiskach.
Doskonałym argumentem do tego, by świętować właśnie w Targowiskach, było poświęcenie pomnika upamiętniającego poległych i pomordowanych mieszkańców Targowisk w trakcie wojen światowych.

Narodowe Święto Niepodległości w Targowiskach

Wspomniany pomnik został ufundowany przez Gminę Miejsce Piastowe, a zlokalizowany został na miejscowym cmentarzu komunalnym. Uroczystości na targowiskiej nekropolii poprzedziła msza święta sprawowana w intencji Ojczyzny przez dziekana ks. Tadeusza Dudzika. Uroczysta liturgia z udziałem pocztów sztandarowych orkiestry dętej Gminy Miejsce Piastowe, oraz licznie zgromadzonych mieszkańców odprawiona została w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz, gdzie przy okazałym pomniku odbyła się część oficjalna uroczystości.

Narodowe Święto Niepodległości w Targowiskach

Po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał wójt gminy Marek Klara, przybliżając w słowie wstępnym ideę, jaka przyświecała powstaniu tego pomnika i rolę upamiętnionych na tablicach osób w walkach o odzyskanie wolności przez naszą Ojczyznę. Po przedmowie wójta, przyszedł czas na odsłonięcie kilkuczęściowego monumentu, a dokonali tego: wójt Marek Klara przewodniczący Rady Gminy Wiktor Skwara, ks. dziekan Tadeusz Dudzik, sołtys wsi Aleksander Mercik, dyrektorka szkoły Małgorzata Lorenc, oraz radny Józef Sidor. Aktu poświęcenia dokonał ks. Tadeusz Dudzik.

Narodowe Święto Niepodległości w Targowiskach

Kolejnym punktem oficjalnej części uroczystości był apel poległych, odczytany przez sołtysa Aleksandra Mercika. Po złożeniu przez poszczególne delegacje wiązanek kwiatów, w zwartym szyku uczestnicy udali się do hali sportowej, gdzie odbyła się dalsza część tegorocznych obchodów, artystyczno-rozrywkowa. Zaprezentowała się w krótkim koncercie orkiestra dęta, swój okolicznościowy program przedstawili uczniowie miejscowej szkoły, a na zakończenie kapela 50 Plus w mini recitalu zebranych powiodła przez najpiękniejsze polskie pieśni legionowe i patriotyczne. Nie zabrakło tradycyjnego w Targowiskach żurku i wspólnych śpiewów.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, dzięki którym tegoroczne obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości miały tak podniosły, uroczysty i bogaty program.