W miejscowości Jedlicze trwają prace przy budowie nowego chodnika.
  
Trwają prace przy budowie chodnika położonego przy ulicy Sikorskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno w miejscowości Jedlicze.

Chodnik powstanie na długości 1225 m. Zakres prac obejmuje m.in. odwodnienie, wykonanie murku oporowego, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni chodnika, oznakowania i odbudowę ogrodzeń.

Wartość inwestycji wynosi 861 622 zł, dofinansowanie gminy Jedlicze to kwota 417 733 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 grudnia bieżącego roku.