Zakończyły się prace związane z remontem drogi i długo oczekiwaną przez mieszkańców i jedną z największych inwestycji realizowanych w tym roku na drogach powiatu.
Powiat Krośnieński zakończył długo oczekiwaną przez mieszkańców i jedną z największych inwestycji realizowanych w tym roku na drogach powiatu. Zadanie polegało na przebudowie dróg powiatowych nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki w miejscowościach Targowiska, Widacz, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin w miejscowości Wróblik Królewski.

remont drogi Targowiska

Zakres prac, który był prowadzony równolegle na obydwu drogach obejmował między innymi: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni wraz z poszerzeniem na długości 4382 mb, budowę chodników na odcinku 640 mb, remont mostów na rzece Tabor i potoku Morwawa, budowę kanalizacji deszczowej, budowę wysp dzielących, przebudowę skrzyżowania wraz z przesunięciem kapliczki, budowę konstrukcji oporowej, barier ochronnych oraz wykonanie oznakowania.

remont drogi Targowiska

Przebudowa drogi zakończyła się zgodnie z planem. Oficjalny odbiór z symbolicznym przecięciem wstęgi odbył się 20 listopada w obecności zaproszonych gości: dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Kamili Piech, władz powiatu ze starostą Janem Juszczakiem, radnych powiatu na czele z przewodniczącym rady Kazimierzem Gładyszem, przedstawicieli władz gminy Miejsce Piastowe z wójtem Markiem Klarą i gminy Rymanów z burmistrzem Wojciechem Farbańcem. Obecni byli także sołtysi, inspektor nadzoru, kierownik budowy, przedstawiciele wykonawcy którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie oraz mieszkańcy.

remont drogi Targowiska

-Cieszę się, że możemy się w tak licznym gronie spotkać przy tak ważnym wydarzeniu. Jest to ważna droga dla powiatu krośnieńskiego, gmin Miejsce Piastowe i Rymanów, dla lokalnej społeczności, a także tych którzy przemieszczają się tą drogą w kierunku Krosna i Rzeszowa lub Rymanowa Zdroju i Sanoka. Starosta przypomniał, że inwestycja mogła być zrealizowana dzięki Programowi Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz pomocy finansowej gmin Miejsce Piastowe i Rymanów. – Całość zadania zamknęła się kwotą prawie 5 mln zł, z czego blisko 2 mln 400 tys. zł pochodzi z budżetu wojewody, i udział finansowy gmin prawie 900 tys. zł przekazała gmina Miejsce Piastowe i ponad 700 tys. zł gmina Rymanów. Takiego znacznego udziału samorządów gminnych w inwestycji powiatowej jeszcze do tej pory nie było. Za pomoc, rzetelną i partnerską relację dziękuję władzom gminy. Widzimy efekt dobrej współpracy i dobrego wykorzystania środków. Bardzo się cieszę, że zaproszenie na otwarcie drogi przyjęła dyrektor Kamila Piech i naocznie może zobaczyć efekt realizacji projektu - powiedział starosta Jan Juszczak podczas odbioru inwestycji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT