W sobotę 18 listopada br. otwarta została nowa ścieżka przyrodniczo - historyczna "Olchowiec" w gminie Dukla.
Ścieżka jest pętlą rozpoczynającą się i kończącą przy Domu Ludowym w Olchowcu, jest także częścią transgranicznego szlaku turystycznego rozpoczynającego się w Olchowcu, a kończącego się w Vyšnej Pisanej na Słowacji. Znaczna część ścieżki znajduje się w obszarze Magurskiego Parku Narodowego. Ścieżka przebiega przez piękne przyrodniczo i ciekawe historycznie i kulturowo tereny.

ścieżka Olchowiec

Na trasie ścieżki znajduje się 15 przystanków, mała infrastruktura turystyczna: tablice informacyjne, miejsca na ognisko, kładki przez jary, ławki. Bardzo dobre oznakowanie ścieżki i aplikacja mobilna (Bluetooth) z GPS z pewnością nie pozwoli zgubić się na trasie, którą można pokonać w zależności od kondycji w ciągu 4-5 godzin. Zastosowana w przewodniku mobilnym technologia oparta na wykorzystaniu technologii opartej o nadajniki radiowe sprawdza się bardzo w tym terenie, ponieważ są tu problemy z dostępem do Internetu. W wydanym przewodniku lub w aplikacji mobilnej przygotowanej na smartfony możemy zapoznać się z informacją o każdym przystanku. Możemy zapoznać się z historią Olchowca, z historią działań wojennych podczas I i II wojny światowej, a także z opisami przyrody Magurskiego Parku Narodowego.

ścieżka Olchowiec

Bardzo ciekawa pod względem historycznym jest Przełęcz Beskid nad Olchowcem z pozostałościami punktu oporu z 1914 roku (przystanek nr 6) i Dobańce (przystanek nr 12), gdzie jesienią 1944 roku dolina Wilszni i góra Baranie były miejscem walki Armii Czerwonej z Werhmachtem. Rozgrywające się tutaj walki związane były z operacją karpacko-dukielską, jedną z najbardziej krwawych i dramatycznych operacji militarnych II wojny światowej na ziemiach polskich. Bardzo ciekawa jest historia samej miejscowości Olchowiec, która do dzisiaj zachowała swój niepowtarzalny łemkowski klimat, dzięki temu że kilkanaście rodzin łemkowskich uniknęło wysiedlenia w latach 40-stych XX wieku.

Znajduje się tu cerkiew i słynny kamienny mostek rozpięty w formie arkady nad potokiem Olchowczyk. Przyroda jest tu niepowtarzalna, może zadziwić fakt, że rośliny są również organizmami które przemieszczają się, a nawet wędrują, choć znacznie wolniej aniżeli zwierzęta. Ścieżka „Olchowiec” jest znakomitym miejscem do edukacji przyrodniczej, historycznej i kulturowej dzieci i młodzieży. Wielka szkoda, że na otwarciu ścieżki nie było ani jednego dyrektora, ani jednego nauczyciela z dukielskich szkół.

ścieżka Olchowiec

Otwarcie rozpoczęło się przejściem przybyłych gości ścieżką, a po powrocie z trasy nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi przez burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara, sekretarz Gminy Dukla Halinę Cycak, Sławomira Basistę starszego specjalistę ds. udostępniania parku reprezentującego Magurski Park Narodowy, starostę Obce Vyšná Pisaná Vasila Pitlivkę, sołtysa Olchowca Zenona Fedaka, przedstawiciela Rady Miejskiej w Dukli Władysława Boczara i Huberta Nowaka, przedstawiciela najmłodszego pokolenia.
Przewodnik po ścieżce przyrodniczo-historycznej "Olchowiec" można otrzymać w Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli i Magurskim Parku Narodowym w Krempnej. Aplikacje mobilną można ściągnąć z internetu, wystarczy pobrać aplikację beFOGG w sklepie Google Play.

ścieżka Olchowiec

Ścieżka przyrodniczo-historyczna "Olchowiec" powstała w ramach realizacji projektu "Przez górkę do sąsiada" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program INTERREG VA Polska -Słowacja 2014-2020. Partnerami projektu są: Magurski Park Narodowy, Obec Vyšna Pisaná. Gmina Dukla jest partnerem wiodącym projektu.

Zapraszamy do Olchowca!