Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals gościło w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.
Dnia 23 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania zakończyła się pierwsza akcja "Zbieramy karmę dla zwierzaka" zainicjowana w ramach autorskiego programu resocjalizacyjnego "Z sercem dla zwierząt", którego celem jest dążenie do humanitarnego traktowania zwierząt i kształtowanie właściwego stosunku do nich oraz zapobieganie rażącym nawykom zaniedbania bądź okrutnego ich traktowania. Uroczyście przekazano zebrane dary oraz dwie ocieplane na zimę budy z drzewa jodłowo – sosnowego dla potrzebujących czworonogów. Budy zostały wykonane przez uczestników OSiW pod czujnym okiem instruktorów zawodu, a akcja zbiórki karmy została zainicjowana i przygotowana przez grupę młodzieży, która zebrała około 250 kilogramów karmy dla kotów i psów.

Animals Iwonicz

Uroczyste przekazanie karmy dla podopiecznych Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals placówka terenowa w Krośnie, zostało poprzedzone prelekcją z udziałem inspektoratu. Prelekcja miała na celu przybliżenie pracy wolontariusza i inspektora OTOZ .

Młodzież dowiedziała się o formach pomocy zwierzętom, interwencjach przy zaniedbaniach i katowaniach zwierząt, oraz o sposobach podchodzenia do nieznanych zwierząt i ewentualnej obronie przed nimi. W dalszej części uczestnicy zapoznali się z ustawą legislacyjną o ochronie zwierząt oraz mogli usłyszeć o zakresie pomocy jaką można udzielić krzywdzonym zwierzętom, w tym o domach tymczasowych, adopcjach także wirtualnych.

Animals Iwonicz

Mogli obejrzeć przykłady złego traktowania i zaniedbania psów i kotów, a także zwierząt domowych i gospodarczych.

Celem akcji i prelekcji było przede wszystkim dążenie do humanitarnego traktowania zwierząt i kształtowanie właściwego stosunku do nich oraz zapobieganie rażącym nawykom zaniedbania lub okrutnego ich traktowania oraz propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży OSiW.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT