W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem "Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego (archeologicznego) na wybranych obszarach RDLP w Krośnie oraz na terenie Magurskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego 2016-2017".
30 listopada w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem "Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego (archeologicznego) na wybranych obszarach RDLP w Krośnie oraz na terenie Magurskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego 2016-2017", na której przedstawiono i omówiono wyniki badań archeologicznych wykonanych na części nadleśnictw RDLP w Krośnie oraz na terenie Magurskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego.

lasy Krosno

Na początku spotkania Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie przypomniała, że inwentaryzacja dziedzictwa archeologicznego jest jednym z elementów inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego, jaka odbywa się na terenie RDLP w Krośnie.
Archeolodzy wykonali swe prace w 18 nadleśnictwach, na pozostałym terenie rozpoczną się one w przyszłym roku.

Na początku konferencji dr hab. Wojciech Grodzki z IBL przedstawił wstępne podsumowanie projektu, zaś w jego szczegóły wprowadził dr hab. Rafał Zapłata z Fundacji Hereditas, który był głównym organizatorem wydarzenia. Na konferencji zostały zaprezentowane nowoczesne metody badawcze i wykorzystanie technologii lotniczego skaningu laserowego ISOK-ALS, a także wykorzystanie historycznej kartografii i archiwalnych zdjęć lotniczych badanego terenu do wyszukiwania obiektów archeologicznych na terenie lasów.

lasy Krosno

Wyniki weryfikacji powierzchniowej obiektów archeologicznych oraz rezultaty sondowań poprzez odwierty obiektów archeologicznych, pozwoliły na wykonanie badań wykopaliskowych, dzięki którym udało się rozpoznać pozostałości fortyfikacji polowych z I wojny światowej, znaleziono też dawne ślady przetwórstwa drewna na badanym obszarze. Szczegółowa inwentaryzacja archeologiczna pozwoli lepiej poznać historię terenu i lepiej zrozumieć, jak zmieniał się las i jak był zagospodarowany przez mieszkającą na tym obszarze ludność na przestrzeni wieków.

lasy Krosno

- Dla mieszkańców i turystów bardzo ważna jest też dyskusja o potencjale odkrytych obiektów archeologicznych dla rozwoju turystyki na terenach leśnych i możliwości ich wykorzystania do zwiększenia atrakcyjności krajoznawczej terenu - zaznacza Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. - Część z odkrytych obiektów może zostać udostępniona dla zwiedzających i uatrakcyjnić ofertę turystyczną Lasów Państwowych dla odwiedzających. Zwrócić też trzeba uwagę na zagrożenia wynikające z bezprawnej, dzikiej penetracji stanowisk archeologicznych przez grupy poszukiwaczy militariów.

W 2018 roku planowane jest spotkanie podsumowujące całość prac badawczych. W organizację konferencji zaangażowały się: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Instytut Badawczy Leśnictwa i Fundacja Hereditas, która zajmuje się ochroną dziedzictwa kulturowego.