Światowy Dzień Walki z AIDS przypada 1 grudnia. Z tej okazji zorganizowano konkurs dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie zorganizowali konkurs dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o wirusie i chorobie HIV/AIDS, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych oraz kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi chorych.

Finał konkursu odbył się w Zespole Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu. Wzięło w nim udział 13 uczestników, którzy mieli za zadanie rozwiązać test pisemny składający się z 25 pytań. Uczniowie poradzili sobie doskonale, wszyscy dobrze przygotowani reprezentowali wyrównany poziom wiedzy.

Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe z rąk naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Teresy Kuźnar i dyrektor PSSE w Krośnie Ewy Szybienieckiej. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali upominki od organizatorów z przesłaniem, aby zdobytą wiedzę przekazywali w swoich środowiskach. Konkurs wpisuje się w przyjęty do realizacji przez Powiat Krośnieński Plan Edukacji Zdrowotnej "Życie mam tylko jedno".

Wyniki konkursu:
I miejsce – Anna Klocek LO Jedlicze
II miejsce – Julia Wietecha LO Jedlicze
III miejsce– Gabriela Szczurek ZS Nr 2 w Dukli
Wyróżnienia: Jolanta Kostka ZS OSiW OHP w Iwoniczu; Kacper Pasterczyk ZS w Jedliczu.