W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie odbyła się konferencja "100 wskazówek na promocję działań biblioteki na rzecz bezpieczeństwa w sieci".
29 listopada odbyła się konferencja pt. "100 wskazówek na promocję działań biblioteki na rzecz bezpieczeństwa w sieci" zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie. Tegoroczny temat konferencji wpisał się w realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2017/2018 "Bezpieczeństwo w internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych".

Konferencja adresowana była do nauczycieli wszystkich typów szkół . Uczestnicy konferencji rozmawiali o świadomym i racjonalnym korzystaniu z internetu oraz bezpiecznych zachowaniach w sieci, o edukacji dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialnego korzystania z internetu, przekonywali, że wiele niebezpiecznych sytuacji, w których znaleźć mogą się młodzi użytkownicy internetu, jest konsekwencją ich własnych, nieprzemyślanych zachowań.

bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Monika Drzymała, pracownik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowała temat "Kontrola nowych technolog". Na początku prelegentka omówiła zadania szkół w promowaniu modelu uczenia się przez TIK. Podkreśliła, że nauczyciele mogą być twórczymi motywatorami w angażowaniu uczniów w uczenie się poprzez aplikacje edukacyjne dostępne w internecie. Zaprezentowała szereg stron i aplikacji internetowych poszerzających wiedzę zdobytą na lekcjach w ramach mobilnej strefy wiedzy.

W kolejnym wystąpieniu Jerzy Barczentewicz aspirant sztabowy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krośnie zaprezentował wojewódzki program profilaktyczny "Ceberbezpieczni" wdrożony przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Program zaplanowany jest do realizacji w latach 2017-2019. Adresatami przedsięwzięcia są małoletni jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z Internetu, ich opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmujący się edukacją i wychowaniem. Celem programu jest dostarczanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem, do których dochodzi w przestrzeni wirtualnej. W swoim wystąpieniu, zwrócił uwagę, na zagadnienia związane z: prywatnością w sieci, niebezpiecznymi kontaktami, problematyką cyberprzemocy czy hejtu oraz sposobach reagowania.

bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Uczestnicy konferencji wyszli z przekonaniem, że wyzwania, związane z szybkimi zmianami technologicznymi nie znikną a rolą szkoły jest poznawanie nowych zagrożeń, dzielenie się wiedzą oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie znanych i potencjalnych zagrożeń w sieci.