Zobacz ile może Cię kosztować złe parkowanie w 2018 roku. Radni uchwalili nowe opłaty.
Radni Powiatu Krośnieńskiego na ostatniej sesji (27.11) ustalili wysokość opłat obowiązujących w 2018 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
• pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
• nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju;
• przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
• pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej;
• pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu albo środka odurzającego; nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu, a także gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela ustalono opłatę w wysokości:
- rower lub motorower – 113 zł;
- motocykl – 223 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 486 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 606 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 857 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1263 zł;
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1537 zł.

Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w 2018 r. obowiązują następujące opłaty za każdą dobę przechowywania:
- rower lub motorower – 20 zł;
- motocykl – 27 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 40 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 52 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 75 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 136 zł;
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 200 zł.
Doba rozpoczyna się z chwilą dostarczenia pojazdu na parking.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT