W Pietruszej Woli zakończono prace przy stabilizacji osuwiska.
Powiat Krośnieński zakończył prace przy stabilizacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940R Przybówka – Rzepnik – Bratkówka w Pietruszej Woli.

Odbiór inwestycji odbył się 6 grudnia w obecności dyrektora – urzędującego członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Aleksandra Mercika, członka Zarządu Powiatu Iwony Stefanik, prezesa firmy REMOST Józefa Sirego i kierownika budowy Gracjana Rawskiego.

osuwisko Pietrusza Wola

Osuwisko powstało na zboczu doliny potoku Merla w Pietruszej Woli. Rozpoczynało się ponad drogą na skarpie i schodziło do dna doliny potoku. Biegnąca przez jego obszar droga powiatowa była zniszczona na odcinku około 70 m. Jezdnia drogi osunęła się do dna doliny powodując przesunięcie koryta potoku na całej szerokości osuwiska. Osuwisko zniszczyło też przepust drogowy zagrażając słupom linii energetycznej. Dopiero stabilizacja całego osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi pozwoliła na rozwiązanie problemu. Powiat Krośnieński zrealizował zadanie na podstawie pełnej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i techniczno – budowlanej. Koszt inwestycji oszacowano na 1 896 517 zł, z czego dofinansowanie z MSWiA wyniosło 1 517 213 zł.

Zakres planowanych robót obejmował m.in.: roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów, prace rozbiórkowe), roboty drogowe i drenażowe (prace ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, nawierzchni, roboty wykończeniowe), zabezpieczenie osuwiska (wykonanie konstrukcji oporowej z pali, wzmocnienie skarp przez gwoździowanie), przywrócenie przebiegu koryta potoku.

Oceń artykuł