Ponad stu nauczycieli wzięło udział w konferencji, której przewodniczył sędzia Artur Lipiński.
Przeszło 110 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu z sędzią Arturem Lipińskim, które odbyło się 7 grudnia w gościnnych murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie.

Artur Lipiński

Konferencję pt. "Odpowiedzialność prawna i zadania nauczycieli związane z bezpieczeństwem uczniów. Przestępczość wśród nieletnich" zorganizował krośnieński oddział Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Sędzia Artur Lipiński, pracujący w Sądzie Okręgowym w Krośnie w przystępny sposób przedstawił zgromadzonym trudne zagadnienia związane z rodzajami wykroczeń, sposobami reagowania na przemoc. Omówił przypadki cyberzagrożeń oraz przestępstw opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, z którymi spotyka się na co dzień.

Artur Lipiński

W drugiej części spotkania uczestnicy zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Szczególne zainteresowanie budziły kwestie dotyczące ujawniania wizerunku dziecka, współpracy kuratora sądowego ze szkołą, przemocy w rodzinie. Dobra atmosfera oraz zainteresowanie uczestników świadczą o tym, jak ważna i potrzebna jest edukacja prawna nauczycieli. Dziękujemy Państwu za obecność.

Udostępnij ten artykuł znajomym: