W poniedziałek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość podczas której Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła medale i odznaczenia.
W poniedziałek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość podczas której Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła medale i odznaczenia.

Wśród wyróżnionych znalazło się 10 osób związanych z Krosnem i powiatem krośnieńskim a także Gminna Orkiestra Dęta z Gminy Miejsce Piastowe.

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Janusz Cieciura, Elżbieta Hejnar, Maria Łozińska, Agnieszka Mucha i Ludwik Szaro a medalem Brązowym: Sławomir Lechowicz. Inicjatywę w sprawie odznaczeń do Wojewody Podkarpackiego ww. osób złożył Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki.

Janusz Węgrzyn

Brązowy "Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym Janusz Węgrzyn oraz Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe, w której imieniu medal odebrał przewodniczący zarządu Marek Guzik. Do Ministerstwa Kultury o przyznanie medali dla orkiestry i dyrektora wystąpił Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie, a okazją ku temu był jubileusz 125-lecia działalności orkiestry. Ciekawostką jest fakt, że orkiestra jest jedną spośród czterech w Polsce - obok Orkiestry Dętej "Hejnał" z Byszyc, Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia "Amadeus" i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina - z tak wysokim odznaczeniem ministerialnym.
Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

odznaczeni

Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu odznaczeni zostali: Radosław Gonet, Ireneusz Kasza i Marek Sawczuk. Inicjatywę do Wojewody Podkarpackiego w sprawie odznaczeń ww. osób złożył Prezes Krośnieńskiego Klubu Kyokushin Karate Roman Woźniak. Odznaczeni są instruktorami klubu.