Zakończyły się prace przy budowie chodnika położonego przy ulicy Sikorskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno w miejscowości Jedlicze.
Chodnik powstał na długości 1225 m. Zakres prac obejmował m.in. odwodnienie, wykonanie 182 m muru oporowego, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni chodnika, oznakowania, budowę kładki i odbudowę 68 m ogrodzeń.

Podczas odbioru inwestycji, który odbył się 13 grudnia br. obecni byli m.in. starosta krośnieński Jan Juszczak, urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik, radny powiatu Piotr Waśko, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Marek Pepera, przedstawiciele gminy Jedlicze z burmistrz Jolantą Urbanik i przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Woźniakiem, inspektor nadzoru Stefan Cwynar oraz przedstawiciele wykonawcy firmy Stan – Bruk z Krosna Jacek Such i Dariusz Stypuła.

chodnik Jedlicze

Podsumowując zakres wykonanych prac starosta Jan Juszczak przypomniał jak bardzo była to oczekiwana inwestycja. – Problem budowy chodnika przy drodze powiatowej Krosno – Dobieszyn – Jedlicze po raz pierwszy pojawił się w 2000 roku. Już wtedy mieszkańcy Dobieszyna i tej części Jedlicza zwracali się pisemnie i osobiście o pomoc w rozwiązaniu problemu. Finał nastąpił w 2017 roku. Należy podkreślić, że samorząd powiatu krośnieńskiego nie podjąłby się realizacji tego zadania, gdyby nie wsparcie finansowe gminy Jedlicze. Jest to ważna inwestycja, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców, ale również wprowadza nową jakość w dzielnicy Borek. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie, wykonawcy, inspektorowi nadzoru, współpracownikom , Piotrowi Brilowi i Piotrowi Waśko - radnym powiatu krośnieńskiego, a w szczególności Pani Burmistrz oraz Radzie Miejskiej w Jedliczu za zrozumienie, pomoc i wyjście naprzeciw. Pozostaję w nadziei, że nie jest to ostatnia inwestycja realizowana wspólnie z gminą Jedlicze.

chodnik Jedlicze

Do życzeń i podziękowań dołączyła również burmistrz gminy Jedlicze Jolanta Urbanik. W imieniu mieszkańców dzielnicy Borek słowa podziękowania za budowę nowego chodnika na ręce starosty krośnieńskiego i burmistrz gminy oraz Rady Powiatu Krośnieńskiego i Rady Miejskiej w Jedliczu przekazała Wenencja Żychowska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Jedlicze – Borek.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 861 622 zł, w tym dofinansowanie gminy Jedlicze to kwota 417 733 zł.

Udostępnij ten artykuł znajomym: