Zakończono remont drogi powiatowej na trasie Miejsce Piastowe - Wrocanka.
Powiat Krośnieński otrzymał trzecią w tym roku promesę przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Środki w wysokości 470 tys. zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na remont drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka. Pozyskanie środków na realizację trzeciej inwestycji w powiecie krośnieńskim z tego Programu jest wielkim sukcesem zważywszy na szereg zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych, które nawiedziły nasz kraj w bieżącym roku.

Podjęcie decyzji o przyjęciu środków w dniu 17 listopada br. i uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy robót wymagało od Zarządu Powiatu podjęcia ogromnego ryzyka związanego z bardzo krótkim okresem przewidzianym na realizację zadania oraz warunkami atmosferycznymi.

- Dzisiaj możemy powiedzieć, że podjęcie ryzyka się opłaciło, prace zostały wykonane w terminie i przy sprzyjającej pogodzie, a mieszkańcy Miejsca Piastowego doczekali się remontu ważnego gospodarczo odcinka drogi, którego stan z roku na rok się pogarszał - przyznaje dyrektor Aleksander Mercik.

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia na długości 1250 mb, ścięte i uzupełnione pobocza oraz wykonane odwodnienie drogi. Wartość inwestycji po przetargu to prawie 620 tys. złotych. Droga bardzo zniszczona w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2011 roku jak i bieżącej eksploatacji wymagała gruntownego remontu. Wykonawcą prac był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Udostępnij ten artykuł znajomym: