Srebrny jubileusz działalności obchodził Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
W czwartek 14 grudnia jubileusz 25-lecia działalności obchodził Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał w roku 1992. Jest to specjalistyczna placówka prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, której podstawowym celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością. Kolejnym z ważnych celów działalności jest kompleksowe wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną i zmiana wizerunku osób w środowisku lokalnym.W trakcie spotkania jubileuszowego w sali krośnieńskiego artKina zaprezentowano historię powstania i działalności Warsztatu, w atmosferze wspomnień i wzruszeń odbyły się panele dyskusyjne. Podkreślano, że wielkim sukcesem jest aktywacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i przygotowanie ich do samodzielnego życia.

Udostępnij ten artykuł znajomym: