Krośnieński szpital otrzymał środki na zakup nowego sprzętu.
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie otrzymał środki z budżetu Państwa na zakup nowego sprzętu przyznane na rok 2018. Będzie to sprzęt w postaci aparatu USG w technologii cyfrowej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz wideoduoendoskopu z insuflatorem dwutlenku węgla do diagnostyki i zabiegów w Pracowni Endoskopii.

Pozyskanie funduszy na zakup nowego sprzętu o łącznej wartości 600 tys. zł było możliwe dzięki złożonej poprawce nr 106 do budżetu Państwa przez Posła RP Piotra Babinetza. Nowy sprzęt, który trafi do krośnieńskiego szpitala będzie służył między innymi do wczesnej diagnostyki onkologicznej.

Udostępnij ten artykuł znajomym: