O teren lotniska "Iwonicz" prezydent Krosna Piotr Przytocki chce poszerzyć granice miasta. Uchwałę w tej sprawie przyjęli w czwartek jednogłośnie radni. Ostateczna decyzja należeć będzie do Rady Ministrów.
Uchwałę w sprawie zmiany granic Krosna oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych podjęli na czwartkowej nadzwyczajnej sesji jednogłośnie radni miasta Krosna.

Pierwotny projekt uchwały nad którym mieli głosować radni zakładał przyłączenie blisko 161 ha - ponad 141 ha leżących w gminie Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe do których to miasta nabyło prawa użytkowania wieczystego i blisko 20 ha bezpośrednio przylegających do nabytych terenów od strony miasta. Prezydent Piotr Przytocki uzasadniał potrzebę przyłączenia nowych terenów jako ważnego elementu dalszego rozwoju miasta i połączenia go w przyszłości z drogą ekspresową S-19.W dyskusji udział wziął wójt Krościenka Wyżnego Jan Omachel i Miejsca Piastowego Marek Klara. Obaj skrytykowali sposób w jaki ich zdaniem prezydent Krosna wprowadza w życie plan poszerzenia granic miasta i tym samym psuje dobrosąsiedzkie stosunki. Jednocześnie zaznaczyli, że nie są przeciwni rozwojowi miasta i świadomi są tego, że miastu potrzebne są nowe tereny inwestycyjne.

Jan Omachel zaproponował aby miasto pozostawiło we władaniu gminy teren boiska sportowego LKS Pustyny i teren w który gmina zainwestowała już spore środki finansowe - doprowadziła kanalizację, sieć wodociągową i wybudowała drogę. Z kolei Marek Klara zaapelował do radnych aby odrzucili projekt uchwały w formie zaproponowanej przez prezydenta i zaproponował wspólne rozmowy w celu wypracowania kompromisu i zaspokojenia potrzeb i oczekiwać wszystkich stron. W odpowiedzi na wystąpienia wójtów prezydent Krosna poprosił o 30 minut przerwy w obradach.

Po wznowieniu obrad prezydent przedstawił autopoprawki do projektu uchwały uwzględniające propozycje wójta gminy Krościenko Wyżne i dodatkowo zadeklarował udostępnienie na czas nieokreślony terenu stadionu w Targowiskach gminie Miejsce Piastowe. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zmienionym projektem uchwały.

Decyzja Rady Miasta nie oznacza jednak poszerzenia granic Krosna. Następnym krokiem będą konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta, konsultacje również przeprowadzone zostaną na terenie gminy Krośnianko Wyżne i Miejsce Piastowe. Wniosek zostanie złożony przez Radę Miasta i rozpatrzony przez Radę Ministrów.

Udostępnij ten artykuł znajomym: