Pałac Stawiarskich w Jedliczu oraz otaczający go park przejdą gruntowną modernizację.
Początkiem lutego rozpoczęły się prace związane z modernizacją Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej oraz rewitalizacją otaczającego budynek zabytkowego parku. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 6 lutego w budynku liceum, z inicjatywy starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka z udziałem wicestarosty Adolfa Kasprzyka zorganizowano konferencję, na którą zaproszeni zostali burmistrz gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, radni powiatu Piotr Bril i Piotr Waśko, radna Rady Miejskiej w Jedliczu Anna Zaleszczuk, projektant krajobrazu Adam Zawadzki, przedstawiciel wykonawcy, którym jest FHU Zalas i lokalne media.

Jak na wstępie podkreślił starosta –Celem spotkania jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszego kręgu mieszkańców, zwłaszcza Jedlicza, z tą informacją co zamierzamy realizować w roku 2018 w Jedliczu. Z tej przyczyny, że park do tej pory pełnił funkcję ogólnodostępną, jednak z powodu prac będzie wyłączony z możliwości korzystania, aż do zakończenia projektu. Aby nie zaskoczyć mieszkańców, chcemy za pośrednictwem władz samorządowych gminy, jak również mediów poinformować o tym społeczność lokalną.

Jedlicze Pałac Stawiarskich

Powiat Krośnieński otrzymał na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 2 992 494,38 zł, co stanowi 85% wartości . Całość inwestycji zamknie się w kwocie 3 490 740 zł brutto. Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i zwiększenie dostępności unikalnego zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Jedliczu oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Jedlicza i okolic.

Zakres prac obejmuje m.in. remont i przebudowę budynku szkoły, prace konserwatorskie przy elewacji budynku, remont tarasu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej oraz części więźby dachowej. Projekt zakłada także wykonanie oświetlenia budynku z zewnątrz, w celu wyeksponowania zabytku i monitoring terenu parku. Powstanie także izba muzealna poświęcona historii rodu Stawiarskich i historii szkoły oraz jej założyciela i długoletniego dyrektora Władysława Dubisa.

Natomiast część związana z renowacją zabytkowego parku obejmuje nasadzenie nowych drzew ok. 40 szt., nasadzenie prawie 300 krzewów, nasadzenie krzewów żywopłotowych prawie 3000 szt., wykonanie nasadzeń róż około 500 szt. i wykonanie trawnika ponad 2000 m2 oraz wykonanie i remont alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury i płyt kamiennych z opisami. Park po gruntownym remoncie będzie ogólnodostępny i będzie miał charakter wypoczynkowo – relaksacyjny oraz sportowy.

Prace zgodnie z umową zakończą się 31 sierpnia 2018 roku.

Udostępnij ten artykuł znajomym: