W najbliższą środę (14 lutego) rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta Krosna.
Zgodnie z zapowiedziami podczas sesji Rady Miasta Krosna na której radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmiany granic Krosna, Prezydent zaprasza mieszkańców miasta na konsultacje społeczne. Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców w zakresie planowanego poszerzenia granic.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w oparciu o ankiety, które uprawnieni mieszkańcy Krosna będą mogli otrzymać oraz składać w terminie od 14 lutego do 7 marca br. w wyznaczonych miejscach. Ponadto ankiety będzie można pobrać poprzez stronę internetową www.krosno.pl, w zakładce "ZMIANA GRANIC" lub po kliknięciu w banner "ZMIANA GRANIC MIASTA", a składać także korespondencyjnie - na adres Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.



Wyznaczone na terenie miasta miejsca otrzymania oraz składania ankiet konsultacyjnych to:

1. Budynki Urzędu Miasta Krosna:
- ul. Lwowska 28a, 
- ul. ks. S. Staszica 2,
- ul. Prochownia 4 (Urząd Stanu Cywilnego).

2. Budynki szkół podstawowych:
- SP nr 3 (ul. M. Konopnickiej 5)
- SP nr 4 (MZS Nr 7) (ul. Powstańców Śląskich 37)
- SP nr 5 (ul. Grunwaldzka 15)
- SP nr 6 (MZS Nr 6) (ul. Kletówki 1)
- SP nr 7 (MZS Nr 3) (ul. ks. S. Decowskiego 9)
- SP nr 8 (ul. Prochownia 7)
- SP nr 12 (MZS Nr 2) (ul. S. Wyspiańskiego 20)
- SP nr 10 (MZS nr 1) (ul. J.S. Magurów 1)
- SP nr 14 (ul. Wojska Polskiego 45)
- SP nr 15 (MZS Nr 4) (ul. S. Kisielewskiego 18)

3. Budynki przedszkoli miejskich:
- Przedszkole Miejskie nr 1 (ul. Bohaterów Westerplatte 24)
- Przedszkole Miejskie nr 2 (ul. Mirandoli Pika 3)
- Przedszkole Miejskie nr 3 (ul. Prochownia 4a)
- Przedszkole Miejskie nr 4 (ul. Wyzwolenia 6b)
- Przedszkole Miejskie nr 5 (ul. Powstańców Warszawskich 42)
- Przedszkole Miejskie nr 8 (ul. S. Kisielewskiego 15)
- Przedszkole Miejskie nr 10 (ul. Decowskiego 9)
- Przedszkole Miejskie nr 11 (ul. ul. Wyspiańskiego 20)

4. Budynki pozostałych instytucji publicznych:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Bursaki 41)
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ul. Piastowska 58)
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (ul. Grodzka 10)
- Regionalne Centrum Kultur Pogranicza (ul. Kolejowa 1)
- Krośnieńska Biblioteka Publiczna (ul. Wojska Polskiego 41)