Żołnierze krośnieńskiej kompani 35 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Sanoka ćwiczą w Odrzykoniu.

W Odrzykoniu (gmina Wojaszówka) trwają szkolenia rotacyjne żołnierzy krośnieńskiej kompani 35 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Sanoka. Miejscem zbiórki żołnierzy jest Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu.

Żołnierze biorący udział w ćwiczeniach rotacyjnych są już po przysiędze. Ćwiczenia zgrywające są etapem indywidualnych szkoleń i odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, w weekend przez dwa dni. Jutro żołnierze krośnieńskiej kompani będą brać udział w ćwiczeniach ogniowych na poligonie w Nowej Dębie.

Wojska Obrony Terytorialnej jako odrębny, piąty rodzaj sił zbrojnych, zostały powołane z początkiem 2017 roku.