W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej można zobaczyć wystawę upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych.
Dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych została przygotowana wystawa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci".

Wystawę można zobaczyć w dniach od 1 do 16 marca, we i często naznaczone cierpieniem losy dowódców oraz żołnierzy zaangażowanych w walkę z reżimem komunistycznym i okupantem sowieckim po II wojnie światowej.