Znamy wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Krosna i gmin Krośnianko Wyżne oraz Miejsce Piastowe.
Konsultacje społeczne na terenie Krosna były prowadzone od 14 lutego do 7 marca br. Były konsekwencją uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie zmiany granic miasta - powiększenia jego terenu o lotnisko "Iwonicz".

Ankiety wypełniać można było w internecie i w tradycyjnej formie papierowej w 27 punktach konsultacyjnych. Krośnianie odpowiadali na pytanie "Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 147,97 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany)?".

Uprawnionych do głosowania było 45615 mieszkańców miasta. W konsultacjach oddano 2904 głosy, 2540 osób odpowiedziało "Tak" co stanowi 89,47% wszystkich ważnie oddanych głosów. Na "Nie" oddano 129 głosów. 65 oddanych głosów w ankiecie było nieważnych. Od głosu wstrzymało się 170 mieszkańców.

W dniach 26 lutego do 15 marca za pośrednictwem strony internetowej powiatu krośnieńskiego prowadzone były konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne oraz Gminy Miejsce Piastowe. W konsultacjach wzięło udział 280 mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne i 296 mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe. 222 mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne opowiedziało się przeciwko włączeniu terenów ich gminy do granic Krosna, 2 osoby wstrzymały się od głosu a 14 głosów było nieważnych. Spośród 273 ważnie udzielonych odpowiedzi przez mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe przeciw oddano 195 głosów, zanotowano 2 głosy wstrzymujące się i 23 głosy nieważne.