W Barwinku odbyło się międzynarodowe spotkanie dotyczące Polsko - Słowackich patroli.
W środę (21 marca) jw Polsko - Słowackim Centrum Współpracy Służb Policyjnych, Granicznych i Celnych w Barwinku odbyło się szkolenie w zakresie procedur, organizacji służby oraz wykonywania zadań w ramach wspólnych Polsko - Słowackich patroli na terenach przygranicznych.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Prešove. Spotkanie instruktażowe skierowane było do Naczelników Wydziałów Prewencji oraz Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, Komend Powiatowych Policji w Jaśle, Sanoku, Lesku i Ustrzykach Dolnych, Komendantów Powiatowych Policji Republiki Słowackiej ze Svidnika, Bardejova i Humennégo oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.

policja Policja, Słowacka

Zgodnie z założeniami, uczestnicy szkolenia po uzyskaniu przygotowania merytoryczno - metodycznego przeprowadzą w swoich macierzystych jednostkach zajęcia z funkcjonariuszami przewidzianymi do wspólnych patroli.

Szkolenie koordynował mł. insp. Piotr Kluz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który przedstawił zgromadzonym cel i zasadność kontynuowania współpracy na terenach przygranicznych w formie wspólnych patroli. Następnie mł. asp. Marek Bytnar z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w dalszej kolejności podkom. Krzysztof Belczyk - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krośnie omówił zagadnienia dotyczące służby ruchu drogowego.

Podpułkownik Józef Burchała - Naczelnik Wydziału Granicznego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz chorąży Mariusz Tymcio z Placówki Straży Granicznej w Sanoku przedstawili zasady współpracy w zakresie wspólnych służb z Policją polską i słowacką.

policja Polska, Słowacka

Analogicznie do powyższych wystąpień regulacje prawne dotyczące strony słowackiej przedstawili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z Prešova: ppłk Štefan Leščák - Naczelnik Wydziału Prewencji, ppłk. Dušan Heesǩo - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz ppłk. Miroslav Vasilǩo - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Na zakończenie podkom. Monika Hędrzak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zaprezentowała założenia i funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Udostępnij ten artykuł znajomym: