Targi Pracy odbyły się w kampusie techniczno-sportowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
42 wystawców zaprezentowało swoją ofertę podczas tegorocznych Targów Pracy zorganizowanych w kampusie techniczno-sportowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Ich organizatorem było Biuro Karier PWSZ w Krośnie wraz z Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krośnie.

Piotr Przytocki, Zbigniew Barabasz i Bronisław Baran

V edycję Targów Pracy otworzył prorektor ds. rozwoju prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz wraz z Prezydentem Miasta Krosna Piotrem Przytockim i z-cą prezydenta Bronisławem Baranem.

stoiska Targów Pracy

Wydarzenie skierowane do absolwentów, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób poszukujących pracy było świetną okazją do zapoznania się z ofertami pracy, praktyk, staży a także metodami i sposobami rekrutacji stosowanych w firmach. Wśród nich znaleźli się najwięksi lokalni pracodawcy jak Nowy Styl, BWI Group, Splast czy Krosno Glass.

dziewczyny

W targach udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych: Policji i Straży Granicznej. Swoje stanowiska miał również Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. Targom towarzyszyły warsztaty tematyczne przybliżające proces rekrutacyjny do Straży Granicznej, tematykę bezpieczeństwa wyjazdów za granicę i budowania własnego wizerunku w oczach pracodawcy.

Udostępnij ten artykuł znajomym: