Zwycięzcą drugiego Regionalnego Turnieju Systemów Dociepleń została krośnieńska "Budowlanka".
We wtorek (20 marca) w warsztatach szkolnych krośnieńskiej "Budowlanki" przeprowadzony został, już po raz drugi Regionalny Turniej Systemów Dociepleń, którego inicjatorami są nauczyciele zawodu z MZS nr 5. Stało się to możliwe dzięki współpracy i sponsoringowi firmy GREINPLAST PODKARPACIE z Krosna, która dostarczyła materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia zawodów, a także "ubrała" zawodników w odzież roboczą oraz ufundowała wszystkie nagrody i gadżety. Skorzystano też ze wsparcia firmy BLUE DOLPHIN z Kielc – producenta taśm i innych akcesoriów malarskich. Do współzawodnictwa zaproszono dwuosobowe zespoły uczniów szkół budowlanych z regionu.

Budowlanka Krosno

Zaproszenie w tym roku przyjęło 6 szkół:
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Zespół Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie
Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu
Zespół Szkół w Czudcu
Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie

Budowlanka Krosno

Gospodarze również wystawili swój team – dwóch uczniów klasy 2-giej Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego. Zadania do turnieju przygotowali przedstawiciele firmy GREINPLAST PODKARPACIE. Oni również czuwali nad przebiegiem zawodów i ocenili rezultaty testu sprawdzającego wiedzę oraz 180-minutowego zadania praktycznego.

Budowlanka Krosno

W skład komisji weszli: Małgorzata Cichoń – kierownik marketu Greinplastu w Krośnie, Paweł Hydzik – przedstawiciel handlowy firmy, Piotr Głowacki – właściciel Firmy Remontowo-Budowlanej "PARTNER" z Sądkowej – wykonawca ściśle współpracujący z firmą Sponsora oraz Pan Tomasz Wielgus z firmy Blue Dolphin.

Zwycięzcę wyłoniono w efekcie współzawodnictwa, którego zasadniczym celem było wykonanie detalu ocieplenia oraz fragmentu tynku cienkowarstwowego. Została nim drużyna gospodarzy w składzie: Kacper Tomkowicz i Arkadiusz Rymar. Ich opiekunem był nauczyciel Jan Rec. Kolejne dwa miejsca przypadły drużynie Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie w składzie: Rafał Drzał i Adam Matejek (opiekun Jarosław Iwiński) oraz chłopcom z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu – Mariuszowi Skrzypkowi i Mateuszowi Rakowi (opiekun Maria Pietras). Wszyscy oni indywidualnie otrzymali wartościowe nagrody w postaci atrakcyjnych narzędzi przydatnych przy pracach budowlanych, a ich szkoły dostały puchary i dyplomy. Pozostałych uczestników uhonorowano dyplomami uczestnictwa w turnieju i wręczono im pamiątkowe gadżety od sponsorów.

Budowlanka Krosno

Turniej, który stał się już imprezą cykliczną, wpisuje się ściśle w obecny trend korzystania w trakcie edukacji zawodowej młodzieży ze współpracy z wykonawcami i ekspertami – praktykami. Młodzież krośnieńskiej "Budowlanki" w ramach podpisanej umowy o współpracy z firmą GREINPLAST PODKARPACIE, uczestniczyła także w kilku szkoleniach i warsztatach przeprowadzonych przez jej pracowników. Takie i podobne im działania pozwalają lepiej przygotować uczniów do wykonywania zadań zawodowych po ukończeniu szkoły i sprzyjają ich szybszej aklimatyzacji w firmie przyszłego pracodawcy.

Ocena