Początkiem kwietnia odbędzie się kolejna już wiosenna akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz opon pod hasłem "Zrzuć gabaryty na wiosnę". Akcję organizuje Urząd Miasta Krosna.
Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie w dniach od 3 do 9 kwietnia w godzinach od 8:00 do 14:00.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych organizowany jest dwukrotnie w ciągu roku. Akcje kierowane są wyłącznie do właścicieli nieruchomości, którzy są objęci systemem odbioru odpadów komunalnych czyli mają złożone stosowne deklaracje odbioru odpadów, co przypomnijmy,  jest ich ustawowym obowiązkiem. Odpady wielkogabarytowe należy ustawiać w miejscach umożliwiających swobodny dojazd po drogach publicznych, załadunek odpadów i powrót specjalistycznego pojazdu o znacznych wymiarach i dużej masie. Odpady należy udostępnić w uzgodnionym dniu od godz. 6:15.

Przedmioty zostaną odebrane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu z podaniem miejsca i rodzaju odpadów.

Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerami telefonów:
13 47 48 488 lub 13 47 48 490

Mieszkańcy Krosna przez cały rok mogą korzystać z usług Gminnego Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych gdzie bezpłatnie mogą zostawić niepotrzebne sprzęty domowe.

Ocena