Niecodzienna nagroda dla najlepszych szóstoklasistów w Gminie Jedlicze, którzy wzięli udział w "IX Wiosennym Turnieju Wiedzy".
10 kwietnia szóstoklasiści z gminy Jedlicze – uczestnicy "IX Wiosennego Turnieju Wiedzy" wspólnie z Jolantą Urbanik Burmistrzem Gminy Jedlicze oraz opiekunami udali się na warsztaty edukacyjne do Kampusu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Integracyjny wyjazd był dodatkową nagrodą dla wszystkich uczniów aktywnie uczestniczących w konkursach i turniejach gminnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu w marcu br.

turniej wiedzy, Jedlicze

Po przybyciu na miejsce młodzi goście zostali uroczyście powitani przez dr Agnieszkę Woźniak – Dyrektora Instytutu Politechnicznego, a następnie przeszli do specjalistycznych laboratoriów. Tutaj pod okiem ekspertów samodzielnie wykonywali doświadczenia z ogniwem wodorowym, badali współczynnik załamania światła i poziom cukru w substancjach, (np. soczkach, które zabrali ze sobą), sonometrem mierzyli poziom natężenia dźwięku, a także pracowali z kamerą termowizyjną. W pracowni chemicznej zajmowali się wykrywaniem metali w roztworach wodnych, jak również zobaczyli widowiskowe pokazy "chemiczny gejzer' oraz "chemiczny grzyb". Przy mikroskopach, mieli możliwość odkrywać tajniki mikrobiologii, a na zajęciach z towaroznawstwa, przekonywali się o sile pracy zespołowej tworząc i opisując innowacyjne produkty.

turniej wiedzy, Jedlicze

Program przygotowany przez pracowników PWSZ w Krośnie był niezwykle ciekawy i dynamiczny. Uczestnicy warsztatów z dużym zaangażowaniem wzbogacali swoją wiedzę i umiejętności, co z całą pewnością przyniesie im wymierne korzyści w przyszłości. Być może nawet dla niektórych wyjazd okazał się źródłem inspiracji do wyboru swojej ścieżki zawodowej.