W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbędzie się wykład prof. dr hab. Andrzeja Nowaka "Polskie drogi do niepodległości".
Wykład prof. dr hab. Andrzeja Nowaka "Polskie drogi do niepodległości" odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Wykład zostanie wygłoszony 23 kwietnia o godz. 15.00 w auli PWSZ w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.

W dniu wykładu od godz.14.00, będzie możliwość zakupu książek prof. Andrzeja Nowaka oraz innych publikacji wydawnictwa Biały Kruk.

Andrzej Nowak (1960) − polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN, były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Od 2016 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Profesor ma w swoim dorobku naukowym ponad 30 książek oraz blisko 200 artykułów i recenzji naukowych, jest też autorem ponad 400 artykułów publicystycznych.

W 2018 roku ukazała się najnowsza publikacja Niepodległa! 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę. Profesor Andrzej Nowak pisze w niej: "Sens odzyskanej w roku 1918 niepodległości zrozumiemy tylko wtedy, gdy nie stracimy z oczu tego ogromnego dziedzictwa, które chroniła ona przez poprzednie wieki. Ani też tego dramatu, jakim stała się próba zniszczenia tego dziedzictwa przez rozbiory".